Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt roepen op tot stopzetting ontsluitingsweg. Eerst integraal plan voor de polder!

Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt roepen op tot stopzetting ontsluitingsweg. Eerst integraal plan voor de polder!


Mede naar aanleiding van de ontvangen documenten in de WOB procedure over de Gieterse Polder, roepen wij de gemeente nu op om alle ontwikkelingen rondom de geplande ontsluitingsweg van 't Vonder naar de Nering per direct stop te zetten. Er moet eerst een integraal plan worden opgesteld voor de gehele polder.

Giethoorn Onderneemt (GO) steunt onze oproep en is daarom mede-ondertekenaar van onze brief die wij vandaag hebben verstuurd naar het college van burgemeester en wethouders en in cc naar de gemeenteraad.

Zie: 2021.09.21 Verzoek stopzetting haalbaarheidsonderzoek naar een ontsluitingsweg vanaf de parkeerplaats van 't Vonder naar de Neringlaatste nieuws