Nog geen antwoorden op WOB verzoek

Nog geen antwoorden op WOB verzoek


Helaas hebben wij nog geen inhoudelijke reactie ontvangen op ons WOB verzoek en is de (oorspronkelijke) termijn inmiddels verstreken. We hebben daarom de gemeente in gebreke gesteld en nogmaals dringend gevraagd om ons alle informatie over de plannen voor een verbindingsweg tussen restaurant 't Vonder en de Nering te verstrekken. Dit uiteraard omdat we het essentieel vinden dat er een integraal plan wordt gemaakt voor de gehele Gieterse Polder waarin verschillende opties worden vergeleken en wordt gekeken naar de impact hiervan op het geheel. De gemeente is inmiddels gestart met de voorbereidingen voor een integraal plan, maar heeft onze vragen nog niet beantwoord. Daarom houden we vast aan ons WOB verzoek en hebben we de gemeente in gebreke gesteld. Voor de details zie: 2021.07.24 In gebreke stelling WOB-verzoek (zaaknummer 38577)