Ernstige zorgen over proces inrichting Gieterse Polder

Ernstige zorgen over proces inrichting Gieterse Polder


't Gieters Belang heeft na meerdere besprekingen met de gemeente Steenwijkerland besloten om middels een officieel schrijven haar zorgen te uiten omtrent het proces dat leidt tot inrichting van de Gieterse Polder. Wij roepen hierin het college en raad op om "een heldere adviesopdracht te formuleren en in samenwerking met alle plaatselijke belangenverenigingen een integraal plan te laten ontwikkelen voor de Gieterse Polder. Zodat partijen/belanghebbenden aan de voorkant betrokken zullen worden, er plannen worden ontwikkeld die daardoor ook recht zullen doen aan alle partijen binnen Giethoorn en dat door de Gemeente Steenwijkerland op een zorgvuldige wijze uitvoering wordt gegeven aan hetgeen in de toekomstvisie Giethoorn is vastgelegd. Ad-Hoc toezeggingen en geïnitieerde processen dienen te worden ingetrokken. We hebben te maken met een project met grote impact voor de gehele Gieterse bevolking en de positionering van het dorp voor de toekomst." Zie voor de volledige brief en bijlage: 2021.06.20 Proces visie en inrichting Gieterse Polder
Daarnaast hebben middels een WOB verzoek gevraagd om álle beschikbare informatie omtrent dit proces. Zie 2021.06.20 WOB verzoek Gieterse Polder
Wordt vervolgd....