Concrete verbetervoorstellen in reactienota Gieters Belang over Vaarbeleid

Concrete verbetervoorstellen in reactienota Gieters Belang over Vaarbeleid


In vervolg op de gehouden enquête over het door de gemeente Steenwijkerland voorgestelde nieuwe vaarbeleid, hebben wij alle resultaten, opmerkingen, mogelijkheden en beperkingen geïnventariseerd en vooral nagedacht over hoe het dan beter kan. We hebben een officiële reactienota opgesteld richting de gemeente met daarin concrete verbetervoorstellen, binnen de mogelijkheden en beperkingen van wet en regelgeving. De belangrijkste gewenste aanpassingen in onze ogen staan hieronder samengevat: 

- Geen beperkingen voor inwoners van Giethoorn om in eigen dorp te varen.

- Beperkingen voor verhuur/rondvaartboten niet alleen tussen paal 1 en 5, maar groter gebied om verschuiving drukte te voorkomen (Voorstel is: Het openbaar vaarwater Dorpsgracht in Giethoorn vanaf aansluiting met de Jonkersgracht tot de Hoek Kerkweg/ Bramen alsmede de Dorpsgracht tussen Beneden Stouwe en Noordse Stouw alsmede de Jonkersgracht, de Jan Balsvaart, de Smitsvaart, de Molenvaart, de Cornelisgracht het deel tussen kanaal Beukers-Steenwijk tot het Bovenwiede, de Jan Hozengracht, de Volkensvaart). 

- Beperking aantal toegestane vergunningen bij B&B, chalets, hotelkamers etc. 

- Aantal rond- en verhuurboten moet passen in eigen water, dan wel in toegewezen ruimte openbaar vaarwater, op basis van niet hinderlijk en langszij aanmeren

- Jaarlijkse evaluatie van het beleid en de maatregelen en zo nodig aanpassen van tarieven vermakelijkhedenattributie

- Minimaal 50% van de opbrengsten laten terugvloeien naar Giethoorn om daarmee te investeren in de leefomgeving en veroorzaakte schade en overlast te kunnen herstellen, waaronder schade aan bruggen, dichtslibbende sloten etc.

In de reactienota zelf staan de voorstellen uitgebreid onderbouwd en toegelicht. Bij de reactienota zijn de enquêteresultaten als bijlage meegestuurd. U kunt deze nalezen via onderstaande links:
Reactienota Gieters Belang Vaarbeleid Steenwijkerland
Nieuwsitem: resultaten en verslag enquête