Gieters Belang vraagt gemeente dringend om uitstel beslissing vaarbeleid

Gieters Belang vraagt gemeente dringend om uitstel beslissing vaarbeleid


Naar aanleiding van de eerste berichten over het nieuwe vaarbeleid hebben we het college officieel om meer tijd gevraagd. Deze nieuwe vaarverordening heeft namelijk flinke impact voor veel inwoners en ondernemers van Giethoorn. Zeker niet alleen degenen die aan de gracht wonen. Grote zorgen zijn er vooral over de effectiviteit van het beleid (leidt het niet juist tot meer i.p.v. minder drukte) en de beperkingen voor inwoners van Giethoorn om de Dorpsgracht te gebruiken. Deze zorgen kwamen ook duidelijk naar voren tijdens de eerste informatie avond, zoals RTV Oost meldt in dit artikel: Nieuw-vaarbeleid-in-Giethoorn-stuit-op-grote-weerstand-bij-bewoners-en-ondernemers. Het is essentieel dat iedereen voldoende tijd krijgt om zich te laten informeren en om te reageren. Volgens de huidige planning (zie foto) is dit veel te beperkt. We hebben dan ook het college middels deze brief dringend gevraagd om meer tijd. Die tijd zullen wij gebruiken om actief de meningen in het dorp op te halen. Een enquête wordt op dit moment voorbereid. Daarbij maken we ook gebruik van input die we verkrijgen uit de info avonden. Kijk voor alle details en documenten m.b.t. de plannen van de gemeente op: https://steenwijkerland.nl/.../Werkgroep_Varen Daar staat ook hoe u zich kunt inschrijven om een avond te bezoeken.