De concept visie op Giethoorn ligt ter inzage!

De concept visie op Giethoorn ligt ter inzage!


Het afgelopen jaar hebben vertegenwoordigers van de Gemeente Steenwijkerland, Giethoorn Onderneemt (GO) en ’t Gieters Belang (GB) gewerkt aan het ontwikkelen van een visie op Giethoorn. Na een intensieve periode van verzamelen van informatie en wensen uit het dorp en het zoeken naar de meest passende tekst en taal, ligt de concept-Toekomstvisie Giethoorn sinds 19 februari jl. ter inzage voor het dorp.

De Toekomstvisie Giethoorn is erop gericht om vooral dat wat Giethoorn waardevol maakt zoveel mogelijk te behouden en dient als richtinggevend document voor toekomstige ontwikkeling. Nadat de visie door de Gemeenteraad is vastgesteld, vormt het bijvoorbeeld een toetsingskader voor nieuwe initiatieven, zoals bouwplannen (klein of groot). Hierdoor is de visie dus niet alleen een papieren document, maar dient als ‘lat’ waarlangs toekomstige ontwikkelingen ook daadwerkelijk gelegd worden
Inzien én reageren kan online via www.steenwijkerland.nl/giethoorn en/of tijdens een van de 5 inloopmomenten in het Kulturhus (Eendrachtsplein 1, Giethoorn), waar u in gesprek kunt gaan met leden van de werkgroep.  

  • Woensdag 26 februari van 16.00 - 20.00 uur
  • Donderdag 27 februari van 13.00 - 17.00 uur
  • Donderdag 5 maart van 13.00 - 20.00 uur
  • Woensdag 11 maart van 13.00 - 17.00 uur
  • Donderdag 12 maart van 13.00 - 17.00 uur

Reageren kan tot 18 maart 2020

Inhoud van de visie
Centraal in het visiedocument staat hoofdstuk 4 met daarin het raamwerk voor toekomstige ontwikkelingen. Per deelgebied wordt de koers voor de toekomst aangegeven. Welke maatregelen in elk gebied moeten worden genomen om het karakteristieke te behouden en bijbehorende spelregels voor toekomstige ontwikkelingen. De verschillende deelgebieden zijn: het beschermd dorpsgezicht, het beschermd natuurgebied, de Oude Beulakerweg, de planmatige uitbreidingen, het centrum, het centrum overzijde, verblijfsrecreatie, langs het kanaal en de polder.

Oproep aan het dorp!
De visie is voor bewoners en ondernemers een belangrijke aanzet om een stukje regie te houden op de ontwikkeling van Giethoorn. Wat wij als dorp daarin van belang vinden en hoe wij kunnen behouden wat van waarde is. Voor nu en voor de generaties na ons. Daarnaast probeert deze visie ook een balans te vinden tussen leefbaarheid en toerismeontwikkeling, tussen economie en ecologie. U als bewoner gaat hierover!

Neem daarom kennis van de visie en laat uw mening horen!

concept toekomstvisie Giehtoorn d.d. 19 feb. 2020
oplegnotitie concept toekomstvisie Giethoorn
concept toekomstvisie Giethoorn - handout