Geen draagvlak voor windmolens in Polder Giethoorn

Geen draagvlak voor windmolens in Polder Giethoorn


't Gieters Belang was een van de maar liefst 9 organisaties die spreektijd hadden aangevraagd over het onderwerp windmolens tijdens de Politieke Markt in Steenwijkerland op 4 februari jl. Voor die tijd was middels een poll op Facebook de mening van het dorp getoetst, waaruit het gebrek aan draagvlak overduidelijk naar voren kwam. Hieronder een beknopt verslag. Voor de gehele presentatie zie GB presentatie politieke markt 4 februari 2020

- De Groene Glazenmaker als een Satéprikker door de wind(energie) -

"Eerst ambities en daarna draagvlak toetsen - maar niet beginnen met de locaties!"

Eensgezind zijn de fracties wel over het feit dat de inwoners ‘als de satéprikkers in het coalitieakkoord’ er goed bij betrokken moeten worden en niet pas twee weken voor de vergadering.

't Gieters Belang vraagt binnen het beleidskader Windenergie een juiste balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid. Windturbines met een tiphoogte van 124 tot 230 meter passen niet in het beeld van de breedgedragen Toekomst Visie Giethoorn waarin de waarde van Polder Giethoorn is opgenomen; "..openheid en weidse vergezichten, met ‘natuur om de hoek’. De openheid van het landschap en belangrijke zichtlijnen mogen niet worden aangetast door een windmolenpark!"

"In de visie Giethoorn werken we met inwoners en bedrijven in en rondom het dorp aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit in het dorp Giethoorn. Het windmolenpark zet daar een dikke streep doorheen zonder enige communicatie en participatie vooraf."

"Windmolens tot 230 meter zijn overal vanuit ons dorp dominant zichtbaar als men in (noord-)westelijke richting kijkt. Sterker nog, waar je ook in onze gemeente bent zullen ze zichtbaar zijn. Hiermee wordt de unieke beeldkwaliteit van Giethoorn en Steenwijkerland definitief veranderd en niet ten goede. Je vernietigt daarmee je kapitaal.", aldus voorzitter Evert van Dijk.