Bijzonder vervolg op handhavingsverzoek 't Gieters Belang

Bijzonder vervolg op handhavingsverzoek 't Gieters Belang


In juli en augustus stuurden wij 2 brieven naar de gemeente Steenwijkerland, waarin wij opriepen om te handhaven conform het door de gemeente voortvarend opgestelde handhavingsprotocol van de vaarverordening. Na een eerste reactie van de gemeente op onze eerste brief (waarna wij de tweede brief verstuurden, omdat wij het antwoord onvoldoende vonden), ontvingen wij 1 oktober een bijzondere reactie. In de nieuwe brief stelt de gemeente dat ons handhavingsverzoek niet specifiek genoeg is en daarom niet ontvankelijk wordt verklaard. Tenzij wij ons verzoek nader specificeren. Omdat het helemaal niet onze intentie is om specifieke overtredingen met naam en toenaam en datum te melden, hebben wij na te zijn bijgekomen van de verbazing besloten om wederom met een brief te reageren. Uiteraard zonder naming en shaming. Maar mét wederom een dringend verzoek om informatie omtrent de handhaving van de vaarverordening.

UPDATE; middels 2 brieven heeft de gemeente op 29 oktober nogmaals bevestigd dat wordt gehandhaafd, toegezegd dat wij de gevraagde informatie zullen ontvangen en aangegeven dat ons verzoek tot handhaving, zoals aangekondigd, buiten behandeling wordt gelaten. Daarmee is deze briefwisseling afgerond. Voor de volledigheid zie eventueel 20191029 Reactie op brief GB 18 oktober en 2019.10.29 Buiten behandeling laten van uw verzoek om handhaving