Visieweek

Visieweek


In de week van 8 april zijn er vijf ontwerpsessies georganiseerd door de Gemeente, ’t Gieters Belang en GO. Bijeenkomsten van vier uur waar door een mix van bewoners en ondernemers werd gesproken onder leiding o.a. stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten over de diverse ‘gezichten’ die Giethoorn kent. 
 
Met deze gezichten in het achterhoofd werd gesproken over mogelijkheden om bijvoorbeeld het parkeerprobleem op te lossen, maar ook was er aandacht voor onveilige situaties en werd samen nagedacht hoe deze op te lossen. En wat vinden we van reclame? Mag het (beschermde) dorpsgezicht veranderen? Na vijf sessies kan wel gezegd worden dat zowel de bewoners als ondernemers voor 80% een gelijk idee hebben hoe het dorp zich zou moeten ontwikkelen en wat we vooral ook niet willen. De andere 20% is waar levendige maar goede gesprekken over zijn gevoerd die de werkgroep Visie een handvat geven om verder te werken aan een gedegen visie voor Giethoorn.
 
Van 1 april tot en met 24 mei zijn er nog inkoopmomenten in ’t Kulturhus waarbij een lid van de werkgroep Visie of een medewerker van de gemeente aanwezig is. De inkoopmomenten zijn op maandagmiddag van 13h00-17h00, woensdagavond van18h00-21h00 en op vrijdagmiddag van 13h00-17h00. Uiteraard kunt u ook buiten de inkoopmomenten het informatiemateriaal bekijken.