Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering


Op donderdag 21 maart vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 't Gieters Belang plaats in 't Kulturhus. Voor de pauze werd in aanwezigheid van (ere)leden een korte terugblik gegeven op het afgelopen jaar. Maar werd ook een eerste schets getoond van de indeling van de kavel voor de fusieschool. Weliswaar nog niet rijp voor (social)media maar met toestemming mocht de schets deze avond getoond worden aan de leden. Ook werd het financiële jaar toegelicht door de penningmeester en goedgekeurd door de vergadering.
 
Na de pauze, de vergadering aangevuld met geïnteresseerde niet-leden, werd door de werkgroep Visie een doorkijk gegeven op de ontwikkeling van de visie op Giethoorn, een belangrijk project binnen de gebiedsgerichte aanpak. Wat zijn de verschillende gezichten van Giethoorn; van al die gebieden wordt beschreven wat daarvan behouden moet worden en wat er mogelijk verder ontwikkeld kan worden. Na de pauze ook aandacht voor het ‘koppengeld’ en hoe een ieder hier aanspraak op kan maken. Hierna is gestemd over de aanvragen van dit jaar. Er zal geld beschikbaar worden gesteld aan de aanschaf voor kleine punterbomen ten behoeve van Kindereiland en er wordt geld gereserveerd voor het aanschaffen van AED kasten zodat op termijn iedere inwoner van Giethoorn binnen 6 minuten van een AED woont die te allen tijde ingezet kan worden. Na de verdeling van het koppengeld werd de enquête, gehouden in oktober 2018 naar aanleiding van de aangekochte grond door de gemeente bij De Deukten, toegelicht. Het was een onderwerp waar massaal op is gereageerd, de antwoorden waren divers maar worden zeer zeker door de werkgroepen gebruikt in de gesprekken met de gemeente en GO.
 
Tijdens de afsluiting van de vergadering werd nogmaals benadrukt dat ’t Gieters Belang het afgelopen jaar echt een belangrijke stem heeft gekregen en aan de voorkant van het proces meepraat op de vele onderwerpen die spelen.