Buurtinitiatief Jonenweg

Buurtinitiatief Jonenweg


Het is alweer een tijdje geleden dat een aantal buurtbewoners van de Jonenweg een plan hebben gemaakt om hun buurt ter hoogte van de Vosjacht te verbeteren. Zij zijn in gesprek gegaan met de wijk-ambtenaar Kor van der Velde en hebben gesproken over een herinrichting van het groen, het parkeren van auto’s met trailers (die gebruik maken van de botenhelling) die tot overlast leiden en voor onveilige situaties zorgen en de doorgaande route naar de camperplaats en Bodelaeke.
 
Van het een kwam het ander en om geen half werk te leveren is er door de heer van der Velde breder gekeken dan alleen naar de t-splitsing. Om het verkeer beter te reguleren zijn er meerdere maatregelen nodig. Er is gesproken met de werkgroep en de ondernemers uit de buurt.  Deze gesprekken waren oriënterend van aard. Op dit moment wordt er door de gemeente Steenwijkerland onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de parkeeroverlast rondom de botenhelling te beperken.
 
Er zal zo spoedig mogelijk een overleg met de buurt worden georganiseerd, pas hierna zullen besluiten worden genomen.
 
Heeft u vragen, neem dan contact op met Kor van der Velde, coördinator kernen en wijken van de gemeente Steenwijkerland. Tel.: 06-31775866 of kor.van.der.velde@steenwijkerland.nl