Denk mee over de toekomst van Giethoorn

Denk mee over de toekomst van Giethoorn


Denkt en doet u met ons mee tijdens de ontwerpsessies? Want alleen samen met u kunnen we de toekomstvisie voor Giethoorn opstellen. Daarvoor organiseren we ontwerpsessies tijdens de week van de Visie Giethoorn. Dit is een gezamenlijk project van 't Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente Steenwijkerland.

WAT?
Tijdens de ontwerpsessies gaan inwoners, ondernemers en de gemeente samen aan de slag met de toekomstvisie van Giethoorn. De thema's die u belangrijk vindt staan centraal. Dit kan gaan over toerisme, leefbaarheid, dorpskarakter, wonen, zorg en voorzieningen. Waar ziet u kansen en uitdagingen?

DOET U MEE?
U kunt u opgeven voor ontwerpsessies op 8, 9 of 11 april a.s. Middagsessies zijn inclusief lunch en avondsessies zijn inclusief warme maaltijd. Per sessie kunnen maximaal 25 personen deelnemen. Opgeven voor een van de sessies kan via ontwerpsessies toekomstvisie Giehtoorn.

INLOOPMOMENTEN
U kunt onverhoopt niet deelnemen aan een van de ontwerpsessies? Geen nood! Dan kunt u altijd langskomen
tijdens een van de inloopmomenten die we organiseren van 1 april tot en met 24 mei in het Kulturhus:
• Elke maandagmiddag van 13.00-17.00 uur
• Elke woensdagavond van 18.00-21.00 uur
• Elke vrijdagmiddag van 13.00-17.00 uur

WAT?
Tijdens de inloopmomenten is een lid van de werkgroep 'Visie' of een medewerker van de gemeente aanwezig. In het Kulturhus hangt informatiemateriaal over de Toekomstvisie Giethoorn. U kunt dit materiaal bekijken en hierover met de werkgroepleden of medewerkers van de gemeente in gesprek gaan en uw reactie achterlaten. Uiteraard kunt u ook buiten de inloopmomenten om het informatiemateriaal bekijken.

TOT SLOT
Na de ontwerpsessies en inloopmomenten wordt de toekomstvisie Giethoorn opgesteld. Het eerste concept hiervan is in juni 2019 gereed.