BELANGEN INWONERS OP DE KAART BIJ GEMEENTE STEENWIJKERLAND

BELANGEN INWONERS OP DE KAART BIJ GEMEENTE STEENWIJKERLAND


Afgelopen week is tijdens de Politieke Markt veel gesproken over onze ingezonden brief m.b.t. het raadsvoorstel over het zogenaamde Bidbook. Wethouder Harmsma kreeg veel kritische vragen van raadsleden over onze zorgen. Het is fantastisch om te zien hoe de toezeggen die deze avond zijn gedaan inmiddels formeel door de gemeente zijn vastgelegd: lokale partijen uit Giethoorn (waaronder natuurlijk 't Gieters Belang) zullen worden betrokken en een actieve rol krijgen binnen het beslis- en besluitvormingsproces. En - minstens zo belangrijk - er zal worden getoetst aan de op te stellen visie! Zie ook bovenstaand fragment uit de officiële brief.

Gisteren heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel met bestedingsrichtingen voor het Bidbook. Opvallend is wel dat niet alle partijen akkoord gingen. Het CPB en D'66 waren tegen vanwege het ontbreken van een visie en de nog bestaande vele onduidelijkheden.

Aan ons natuurlijk de belangrijke taak om meningen te peilen en plannen te toetsen om zo de belangen van Giethoorn te behartigen. Bijvoorbeeld tijdens de Algemene Ledenvergadering op 21 maart a.s. Zet hem alvast in uw agenda!