Aanvaarbeveiliging: update 3

Aanvaarbeveiliging: update 3


Op zaterdag 19 januari jl. zijn feedback op de test aanvaarbeveiliging en mogelijke alternatieve oplossingen besproken tijdens een gezamenlijke tocht door de gracht door de gemeente, 't Gieters Belang en GO.
Er is met name gekeken naar 2 belangrijke opmerkingen: Ten eerste is gesteld dat de test aanvaarbeveiliging niet hoog genoeg is om alle klappen voldoende op te vangen.
De tweede opmerking ging om de omvang van de test aanvaarbeveiliging. Het dorpskarakter zal ernstig worden aangetast als bij iedere brug zo’n omvangrijke en eenduidige stelling zal worden gerealiseerd. Als deze bij elke brug op deze manier zou worden aangebracht zou dit het aangezicht van de Dorpsgracht erg verstoren door de enorme lengte (vgl. flipperkast).

Er is uitgebreid gekeken naar de oplossingen die hier en daar al zijn aangebracht en het (zichtbare) effect hiervan en de eventuele uitvoerbaarheid en effectiviteit op andere plekken. Bij sommige bruggen is de beschoeiing omgelegd waarmee de pijlers in de wal komen te staan. Er wordt nog onderzocht of deze oplossing wenselijk is. Op andere plaatsen was een meer eenvoudige aanvaarbeveiliging aanwezig waarmee de pijlers niet of nauwelijks beschadigd zijn in de loop van de tijd.

Mede met deze info is geconcludeerd dat de aanvaarbeveiliging anders moet dan het voorbeeld en niet overal gelijk. Dit vraagt om maatwerk.

Op korte termijn zal worden getracht om met de brugeigenaren te overleggen over de wensen en mogelijkheden per brug. Dat zal gebeuren door Bureau Noord. Vervolgens wordt e.e.a. opnieuw uitgewerkt en voorgelegd aan de welstandscommissie. Bij akkoord kan dan worden gestart met de uitvoering. De prioriteit ligt hierbij zoals ook al eerder gemeld bij de bruggen tussen Paal 1 en 5. Het streven is om deze vóór het seizoen losbarst te beschermen.

Kijk ook eens op Steenwijkerland.nl/....../Aanvaarbeveiliging bruggen Dorpsgracht voor een overzicht van de ontvangen feedback, contactinformatie en actuele ontwikkelingen.