Vertraging Loswal

Vertraging Loswal


Op 30 januari jl. is in de Stentor een artikel gepubliceerd over de langlopende discussie rondom de loswal. Hierin staat vermeld dat de buurtbewoners worden gesteund door het Gieters Belang. Deze steun is gegeven vanuit het oude bestuur. Het nieuwe bestuur heerft hierin geen positie gekozen. Uiteraard hopen wij wel dat hier op korte termijn een oplossing voor komt in het belang van het gehele dorp.