Veel reacties op enquête over mogelijkheden bij De Deukten

Veel reacties op enquête over mogelijkheden bij De Deukten


Onze recente enquête over de nieuwe mogelijkheden door de grondaankoop bij De Deukten heeft ruim 240 reacties opgeleverd. Inmiddels is de enquête gesloten en de resultaten worden binnenkort bekend gemaakt. Hierop vooruitlopend vind u hieronder de letterlijke vragen en antwoordmogelijkheden.
Iedereen die zich als lid of nieuwsbriefabonnee heeft ingeschreven ontvangt onze enquêtes. Een volgende keer weer/ook meepraten?: zorg ervoor dat u bent aangemeld. N.B. Uw mening is natuurlijk altijd welkom, ook buiten enquêtes om.

Enquête ’t Gieters Belang: ‘De mogelijkheden van De Deukten’

Inleiding
't Gieters Belang stuurt regelmatig enquêtes uit om de mening van het dorp over actuele zaken te peilen. Als belangenvereniging voor de inwoners van Giethoorn hebben wij dus zelf op voorhand geen mening. Onlangs heeft de gemeente Steenwijkerland boerderij Rodemond en de omliggende gronden aan De Deukten in Giethoorn gekocht. Deze boerderij heeft in het verleden letterlijk in de weg gestaan van diverse plannen. Nu zijn er talloze nieuwe mogelijkheden en als ’t Gieters Belang gaan we ons hard maken voor de beste invulling. De mening van de inwoners van Giethoorn is daarbij natuurlijk essentieel. Vandaar deze enquête.

1) Er wordt gesproken over de aanleg van een weg vanaf de Deukten door de Gieterse polder, die de Kerkweg zal ontlasten en Noord en Zuid met elkaar zal verbinden. Diverse percelen aan de Kerkweg en wellicht ook een deel van het Binnenpad kunnen dan aan de westkant door deze nieuwe weg worden ontsloten. Ook komt er mogelijk extra parkeergelegenheid voor bewoners en toeristen.

Welke bewering past het best bij u?

 1. Goed plan om Noord en Zuid te verbinden, dat kan prima dwars door de Gieterse Polder
 2. Verbinden is prima, maar de polder moet leeg blijven
 3. De huidige situatie is prima en hoeft niet te worden veranderd
 4. Weet niet/ geen mening
  Toelichting...

2) De gemeente geeft aan dat – indien daar behoefte aan is – woningbouw ook een mogelijkheid kan zijn. Welke bewering past u het beste?

 1. Als er behoefte is aan extra woongelegenheid, dan is dit een prima mogelijkheid
 2. Woningen bouwen is prima, maar niet midden in De Gieters Polder, die moet leeg blijven
 3. Ik wil liever niet dat er nog meer woningen bijkomen
 4. Weet niet/geen mening
  Toelichting...

 3) De aangekochte grond biedt veel mogelijkheden. Ook voor recreatie. Wat vindt u?

 1. Nieuwe recreatiebedrijven zijn welkom
 2. Kleine recreatie is prima, maar niet grootschalig. Geen groot hotel, vakantie- of attractiepark o.i.d.
 3. Alleen dagrecreatie, geen nieuwe overnachtingsmogelijkheden creëren
 4. Niet grootschalig en alleen dagrecreatie (= combinatie b+c)
 5. Helemaal geen nieuwe recreatie in dit gebied
 6. Weet niet/geen mening
  Toelichting....

4) In het verleden is de boerderij aan De Deukten regelmatig genoemd als ideale locatie voor de nieuwe fusieschool. Door de aanwezigheid van de boerderij was dit echter niet mogelijk. Inmiddels is de voorbereiding van de bouw van de fusieschool aan de Beulakerweg in volle gang met als geplande openingsdatum het schooljaar 2020. Het eventueel heroverwegen van de locatie en een keuze voor De Deukten zal leiden tot verdere (onbekende) vertraging, een nog onduidelijke uitkomst van het proces en extra kosten voor onderhoud van de huidige twee schoolgebouwen.

Een andere optie die mogelijk wordt indien er een weg zou komen door de polder is om de locatie aan de Beulakerweg te handhaven, maar met een toegangsweg aan de oostzijde via de nieuwe weg.

Welke mening past het best bij u?

 1. De ontwikkeling van de nieuwe school moet onveranderd doorgaan. Het heeft al lang genoeg geduurd.
 2. Beide locaties moeten opnieuw worden afgewogen en vergeleken. Het gaat om een beslissing voor de lange termijn. Verdere vertraging is daarom acceptabel.
 3. Alle pijlen op De Deukten. Die locatie is sowieso beter.
 4. Vasthouden aan de Beulakerweg, maar ontsluiten aan de oostzijde via de nieuwe weg, met geen/minder risico op vertraging.
 5. Anders, namelijk…

5) Stel deze nieuwe weg tussen Noord en Zuid komt er. Wat mag er dan volgens u niet ontbreken?

6) En wat wilt u daar absoluut niet?

7) In hoeverre bent u of voelt u zich betrokken bij de nieuwe fusieschool?

 1. Ik ben ouder/verzorger van een of meerdere kinderen die nu, enige jaren geleden of in de komende jaren in Giethoorn naar de basisschool gaan.
 2. Ik ben grootouder van een of meerdere kinderen die nu, enige jaren geleden of in de komende jaren in Giethoorn naar de basisschool gaan.
 3. Ik ben betrokken als medewerker en/of vrijwilliger
 4. Ik ben/voel me op een andere manier betrokken, namelijk als….
 5. Ik ben/voel me niet betrokken bij de fusieschool

 8) Wilt u nog iets anders opmerken over de aankoop van dit gebied en/of de mogelijkheden die dit biedt?