Aankoop Deukten brengt realisatie Dorpsplan Giethoorn 2030 dichterbij

Aankoop Deukten brengt realisatie Dorpsplan Giethoorn 2030 dichterbij


Gemeente Steenwijkerland (chapeau College en Raad!) nemen de juiste beslissing om de boerderij aan de Deukten met omliggende gronden aan te kopen.
Een reeks aan wensen waarvan verschillende genoemd in het Dorpsplan Giethoorn 2030 vallen binnen de mogelijkheden: Varen, wonen, decentralisatie, zorgvoorziening, ontsluiting Noord - Zuid mede Kerkweg & Binnenpad, loswal, sportaccomodaties, nijverheid en de fusieschool.

Natuurlijk gaan we vragen wat het dorp hiervan vindt, zodat een breed gedragen visie voor de Gieterse polder kan worden opgesteld. En dan z.s.m. van start.
Individuele projecten niet op voorhand accorderen maar toetsen aan de visie!

Zie ook Gemeente koopt verbindende grond tussen Giethoorn-Noord en Zuid met poll over de locatie van de nieuwe fusieschool!