Antropologe doet onderzoek in Giethoorn voor Master studie

Antropologe doet onderzoek in Giethoorn voor Master studie


Melissa Habets, 2e jaars studente Antropologie aan de KU in Leuven doet de komende tijd onderzoek naar toerisme in Giethoorn. Het gaat uiteraard om onafhankelijk onderzoek. Hieronder stelt zij zichzelf voor:

Hallo allemaal!

Er is een kans dat jullie mij zo nu en dan, tijdens de komende maanden tot en met september, in Giethoorn zullen tegenkomen. Vandaar dat ik mijzelf via deze weg alvast even  zal voorstellen. Ik ben Melissa Habets, 24 jaar oud en kom uit Sint Geertruid, Zuid-Limburg. Ik ben tweedejaars student aan de masteropleiding Sociale en Culturele Antropologie aan de KU Leuven. Antropologie is een hele brede discipline die sociale en culturele aspecten van de mens, in de breedste zin van het woord, onder de loep neemt. De discipline bestudeert interacties en gedragingen tussen mensen en groepen mensen. Daarbij gaat het op zoek naar onderliggende en terugkerende structuren. 

Ter afronding van de masteropleiding zal ik als tweedejaars student veldonderzoek gaan doen waarover ik uiteindelijk een eindwerk zal schrijven. Zoekende naar een onderwerp voor dit veldonderzoek en met mijn interesse in massatoerisme in het achterhoofd, ben ik uitgekomen bij Giethoorn. Als antropoloog in opleiding is het mijn doel om tijdens het veldwerk in Giethoorn, gebruik makend van participerende observatie en diepte interviews, de situatie in Giethoorn van binnenuit te beleven, onderzoeken en analyseren. Van binnenuit wil zeggen dat ik de ervaringen en belevingen van de inwoners centraal zal stellen en deze zo duidelijk mogelijk in beeld zal brengen.

Hierbij zal ik mij vooral gaan richten op de aspecten toerisme en leefbaarheid. Hoe ervaren de inwoners het toerisme, hoe zien zij dit in samenhang met de leefbaarheid van het dorp en wat betekent dit voor henzelf in hun dagelijkse leven. Dit zijn zaken die ik tijdens mijn veldonderzoek wil belichten.

Zoals gezegd zal ik als onderzoekstools gebruik maken van participerende observatie en diepte interviews. Dit betekent dat ik mij zal begeven tussen de inwoners en toeristen en hen zal observeren in hun dagelijkse bezigheden, activiteiten en gebeurtenissen. Daarnaast zal ik ook deels participeren door actief deel te nemen aan bijvoorbeeld buurtactiviteiten, vergaderingen of laagdrempelige gesprekken met inwoners. Verder zal ik door verdiepende interviews met inwoners meer concretere data kunnen verzamelen dat aanvullend zal zijn aan de data die ik tijdens de participerende observatie verzameld heb.

Ik kijk er erg naar uit om Giethoorn en haar inwoners te leren kennen tijdens mijn veldonderzoek. Aarzel niet om mij aan te spreken wanneer jullie vragen hebben of natuurlijk gewoon voor een gezellige babbel.

Groeten, Melissa