Zienswijze namens ' t Gieters Belang op uitbereiding Hotel de Harmonie

Zienswijze namens ' t Gieters Belang op uitbereiding Hotel de Harmonie


Begin januari heeft 't Gieters Belang een zienswijze ingediend n.a.v. de uitbreiding van Hotel De Harmonie. De zienswijze is niet alleen gericht op de uitbreiding maar geldt evenzeer voor andere grootschalige ontwikkelingen in Giethoorn. Hierbij vraagt 't Gieters Belang met name aandacht voor de passendheid in het dorp op basis van Toekomstvisie Giethoorn 2030 en de veiligheid. In de bijlage de gehele zienswijze.