Gemeente Steenwijkerland gaat niet over 1 nacht ijs ….

Gemeente Steenwijkerland gaat niet over 1 nacht ijs ….


Op   23 november 2017 vond de officiële aftrap van de beschoeiingswerkzaamheden in Giethoorn plaats. Ondertussen vorderen de werkzaamheden gestaag en volgens plan. Bij aanvang van het beschoeiingsproject ontstond in het dorp enige zorg omtrent het gebruikte materiaal, een kunststof combi-beschoeiing (composiet). Er rezen ernstige twijfels  over of de gekozen kunststof beschoeiing tijdens een langere vorstperiode een gedegen ijsvorming zou kunnen belemmeren.

Het Gieters Belang heeft, naar aanleiding van de door bewoners geuite zorg, contact opgenomen met de gemeente Steenwijkerland. De zorgen omtrent hechting van ijs bij vorst bleken bij de gemeente reeds langere tijd bekend te zijn. Ruim voor de start van de werkzaamheden heeft de gemeente dan ook geprobeerd om deze vraag zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken. Naast de leverancier van het materiaal zijn ook een aantal onafhankelijke derden benaderd, welke langdurig ervaring hebben met het gebruikte materiaal of vanuit hun functie kennis hebben van thermische geleiding van kunststof. 

Vanuit de diverse ervaringsdeskundigen kwam geen signaal dat het voorgestelde materiaal een belemmering zou kunnen vormen voor de hechting van ijs bij vorst. En is de keuze gemaakt om gebruik te maken van meer duurzaam kunststof in plaats van hout. Natuurlijk behelst het gedane onderzoek niet een uitvoerige testsituatie in een laboratoriumsetting. Dus 100% zekerheid zal er niet zijn, totdat de eerstvolgende langdurige vorstperiode zich aankondigt. Maar de gemeente Steenwijkerland heeft wel geprobeerd om aan de voorkant de gerezen twijfels zo zorgvuldig mogelijk te onderzoeken. 

Opdat bezorgde inwoners ook kennis kunnen dragen van de inhoud van het onderzoek, wordt de rapportage via de website van het Gieters Belang beschikbaar gesteld. Omdat deze persoonlijke gegevens bevat is afgesproken om de rapportage geanonimiseerd te plaatsen . We hopen dat u hier begrip voor heeft.