Leefbaarheid van het dorp hoog in het vaandel

Leefbaarheid van het dorp hoog in het vaandel


Na de opening door Bert Kleen en een korte kennismaking neemt wethouder Douwe Oosterveen het woord.
De belangrijkste boodschap: de samenwerking tussen de drie partijen moet vooral geen bestuurlijk proces zijn, we zijn drie gelijkwaardige partners die aan de slag gaan in vier werkgroepen met verschillende thema’s: Verkeer & veiligheid, Varen, Verblijven & overnachten en Beheer & onderhoud.

Omdat het belangrijk is om vanuit feiten aan de slag te gaan, hebben drie trainees van de Gemeente de afgelopen maanden diverse data verzameld. Deze feiten worden kort toegelicht, waarna de werkgroepen met elkaar in gesprek gaan. Met oog voor ieders positie en belangen, zal de komende maanden samen gekeken worden welke dingen op korte termijn, voor de start van het nieuwe toeristische seizoen op 1 april 2018, nog opgepakt kunnen worden. Daarnaast mag er gedroomd worden; samen dromen over hoe Giethoorn er over 3, 5 of 10 jaar uitziet.
Na de pauze zijn de vier werkgroepen enthousiast aan de slag gegaan. De eerste stap in het proces was het maken van een zo volledig mogelijk overzicht van wat rondom het thema van de betreffende werkgroep speelt. En dus mogelijk verbeterd of aangepakt moet worden. Doordat de 3 partijen (gemeente, GO en GB) binnen elke werkgroep ruim vertegenwoordigd zijn, leidde dit tot een uitgebreid overzicht van wat er op elk van de 4 onderwerpen in Giethoorn speelt. Genoeg stof om op korte termijn verder te gaan. Iets dat door alle werkgroepen zo ervaren werd. Afgesproken is dat vóór het nieuwe seizoen 2018 van start gaat, per thema 3 verbeterpunten zijn ingevoerd. Dat is een pittige opdracht, maar na de eerste bijeenkomst is helder dat de wil, energie en goeie ideeën om deze aanpak succesvol te maken er zeker zijn. De vervolgafspraken op korte termijn zijn dan ook direct gemaakt.
't Gieters Belang - www.gietersbelang.nl - Voor en door het dorp!