Resultaat enquête schept duidelijkheid: inwoners willen graag regulering van het toerisme

Resultaat enquête schept duidelijkheid: inwoners willen graag regulering van het toerisme


Er is de laatste tijd veel aandacht voor Giethoorn in het nieuws. En dan met name voor het groeiende toerisme. Kranten, radio, televisie en social media staan vol foto’s, filmpjes en sterk uiteenlopende meningen. Maar wat vindt nu eigenlijk de meerderheid van de inwoners van Giethoorn hiervan? Dat is voor ’t Gieters Belang erg belangrijk om te weten. Immers, alleen als we goed weten wat de inwoners willen, kunnen we de belangen van Giethoorn goed vertegenwoordigen.

Bovenstaande vraag was daarom de belangrijkste in de eerste enquête van ’t Gieters Belang die onlangs is gehouden. Er is massaal gereageerd: ruim 200 van de  uitgestuurde enquêtes zijn ingevuld. Dat is een respons van maar liefst 70%. Met zoveel meningen op ca. 1000 huishoudens, mogen we wel stellen dat we nu goed weten wat er speelt in ons mooie dorp.

Wat blijkt: een overgrote meerderheid van 72% wil graag regulering van het groeiende toerisme om problemen in de toekomst te voorkomen. Dat betekent niet dat al deze mensen tégen toerisme zijn. Dat is ’t Gieters Belang ook niet. Het gaat erom dat we regulering willen om mogelijke toekomstige problemen voor te zijn en veiligheid in het dorp te waarborgen. Deze mening wordt breed gedragen door de inwoners van Giethoorn!

Ook hebben we van 10 thema’s gevraagd of men deze belangrijk vindt.

Top 5 belangrijke thema’s

  1. De staat van onderhoud van de paden, beschoeiingen en waterwegen (80%)
  2. Bereikbaarheid voor hulpdiensten (79%)
  3. Regulering van het parkeren (69%)
  4. Onttrekken van huizen aan bewoning (66%)
  5. De handhaving (in brede zin) van de regelgeving (57%)

De thema’s die minder vaak als belangrijk werden bestempeld zijn de nieuwe vaarverordening, de bouw van de nieuwe fusieschool, de aanvliegroutes naar Lelystad Airport, openbaar vervoer en het beschikbaar hebben van een deugdelijke loswal.

 

Fijn is dat veel mensen in eigen woorden een (uitgebreide) toelichting hebben gegeven waar we nog meer van kunnen leren over wat er in Giethoorn leeft. Dit nemen we mee in een van de vervolgenquêtes die we regelmatig zullen houden.

Natuurlijk komen de enquêteresultaten uitgebreid aan bod tijdens de algemene ledenvergadering op 19 oktober a.s. Niet alleen de uitkomsten zelf, maar uiteraard ook wat we ermee willen doen, zoals het bepalen van de prioriteiten.

Andere agendapunten zijn -onder voorbehoud-  bijvoorbeeld samenwerking met de gemeente (status van het Masterplan), onderhoud van paden en bruggen (planning van werkzaamheden), de fusieschool (nieuwe ontwikkelingen) en de Whatapp Buurtpreventieapp (borden zijn recent geplaatst).

De volledige agenda, tijd en locatie zullen we binnenkort communiceren middels o.a. www.gietersbelang.nl Zet u hem alvast in uw agenda?

Donderdagavond 19 oktober: algemene ledenvergadering van ’t Gieters Belang.