Inloopbijeenkomst beschoeiing Dorpsgracht 19 juli a.s.

Inloopbijeenkomst beschoeiing Dorpsgracht 19 juli a.s.


De gemeente Steenwijkerland organiseert een inloopbijeenkomst over het vervangen van de beschoeiing langs de Dorpsgracht. Op woensdag 19 juli a.s. van 16.00 tot 20.00 in Kulthurhus De Eendracht.

De werkzaamheden worden over meerdere jaren uitgevoerd. De eerste fase staat gepland voor het najaar van 2017 en voorjaar van 2018. Zie www.steenwijkerland.nl (onder leefomgeving, werk in uitvoering) de precieze locaties. Op deze locaties wordt de bestaande beschoeiing verwijderd en worden nieuwe palen, schotten, gordingen (leggers) en dekplanken aangebracht, gebruik makend van duurzame materialen.