Toerisme in Giethoorn houdt de gemoederen bezig

Toerisme in Giethoorn houdt de gemoederen bezig


Uit de Steenwijker Courant:

Giethoorn - Het alsmaar groeiende toerisme in Giethoorn was woensdagavond onderwerp van gesprek in een bomvol Kulturhus, tijdens een bijeenkomst van de VVD.

 

VVD-raadslid Wim Stapel is blij met de grote opkomst. Hij ziet de avond als een ‘consultatie-avond’ en hoopt tot een ‘masterplan’ te komen voor de aanpak van de problemen. Stapel stelt dat de belangrijkste vraag is of de bestaande infrastructuur volstaat.

Voet- en fietspad langs het Bovenwiede

'De vraag of Chinezen hier huizen mogen kopen komt vast voorbij vanavond, dat is onontkoombaar. Maar daar wil ik het niet de hele avond over hebben, want er spelen andere dingen die minstens zo belangrijk zijn', geeft hij aan. Daarmee is de toon gezet. De VVD-fractie gaat ook andere dorpen bezoeken, maar de problematiek in Giethoorn is het grootst; daarom beginnen ze hier. Om de knuppel in het hoenderhok te gooien, stelt Stapel voor om langs het Bovenwiede aan de oostkant een voet- en fietspad aan te leggen, zodat de mensen echt een rondje kunnen lopen door Giethoorn. Dat levert direct een hoop rumoer vanuit de zaal op. 'Ik vind dit een volstrekt gekke gedachte!', roept iemand. Een ander begint toch over de Chinezen en dat er woningen onttrokken worden aan het woonbestand. Stapel geeft aan dat dit is opgepikt en het de volle aandacht van de burgemeester heeft. 'Maar van malafide praktijken lijkt vooralsnog geen sprake.'

'De gemeente moet meer handhaven'

In rap tempo volgen de onderwerpen elkaar op, zoals de parkeerproblematiek bij grote drukte, de in de winter leegstaande huizen, de bewegwijzering en het openbaar vervoer. Hoe uiteenlopend de meningen ook zijn en hoezeer de gemoederen ook oplopen, over één ding lijken alle aanwezigen het eens: de gemeente moet meer handhaven. 'Dan moet wel eerst duidelijk zijn wat de regels precies zijn', zegt iemand. Hij krijgt bijval. 'De gemeente moet haar eigen beleid volgen', aldus een ander. Als iemand begint over hoezeer het parkeerprobleem ervoor zorgen kan dat bij calamiteiten de nooddiensten niet eens op de plek van bestemming kunnen komen, lijkt iedereen het weer met elkaar eens: hier moet iets aan gebeuren.

Behoud van het karakteristieke van het dorp

Na de pauze verloopt de avond rustiger. De nieuwbakken voorzitter van het Gieters Belang, Evert van Dijk, complimenteert de organisatie voor deze avond. 'Het Gieters Belang wil ook graag toeristen in Giethoorn. Maar wij focussen wel op leefbaarheid, veiligheid en behoud van het karakteristieke van het dorp', benadrukt hij. Ook schuwt hij de toenadering met ondernemersvereniging Giethoorn Onderneemt (GO) niet. Hij stemt veel af met GO-voorzitter Erik Boer.
Lokale horeca-ondernemer Mirjam Slomp, sinds enige tijd ook actief binnen de VVD, probeert het overzicht te bewaren door alle genoemde punten op een flip-over te schrijven. Liefst 4 vellen heeft ze aan het eind van de avond vol. Er is dan ook veel besproken. 'Tijd voor een biertje!', zo sluit Wim Stapel af.