Spookhuizen en vaarverordening centraal tijdens kennismaking met wethouder Wim Brus

Spookhuizen en vaarverordening centraal tijdens kennismaking met wethouder Wim Brus


Op 12 april jl. heeft een brede vertegenwoordiging van Gieters Belang uitgebreid kennisgemaakt met o.a. wethouder Wim Brus van de gemeente Steenwijkerland. We hebben diverse thema’s besproken, waaronder vooral het opkopen en verbouwen van panden t.b.v. B&B wat vele (buurt)bewoners ernstige zorgen baart. Inwoners zijn bevreesd dat wanneer de opgekochte woningen niet permanent bewoond zullen worden, deze woningen zullen gaan fungeren als “spookhuizen”. Een ontwikkeling die de leefbaarheid in het dorp niet ten goede zal komen. Inmiddels is ook toegezegd dat er een afspraak komt een aantal buurtbewoners en vertegenwoordigers van de gemeente en Gieters Belang om samen te zoeken naar een oplossing.

Een ander actueel belangrijk thema is de Vaarverordening. Europese regelgeving heeft ertoe geleid dat de gemeente Steenwijkerland een nieuwe invulling moet geven aan de Vaarverordening. Gieters Belang heeft erop aangedrongen dat de gemeente gezamenlijk met alle belanghebbenden moet zoeken naar een geaccepteerde manier van regulering, waarbij recht wordt gedaan aan de belangen van verhurende ondernemers en aan de belangen van de inwoners van Giethoorn. De gemeente heeft inmiddels toegezegd dat dit standpunt wordt zal worden meegenomen in de integrale advisering en werkt nu aan twee opties die zullen worden voorgelegd aan een extern platform met onder andere ’t Gieters Belang. Wanneer mogelijk gaan we de plannen breed delen in het dorp.

Omgevingsregisseur

Er speelt nog veel meer in Giethoorn waar Gieters Belang zich voor inzet. Denk aan de kwaliteit van het Binnenpad, de fusieschool, bereikbaarheid en veiligheid, parkeerproblemen etc. De gemeente neemt onze zorgen zeer serieus en heeft daarom een omgevingsregisseur aangesteld specifiek voor Giethoorn! Begin mei is Bert Kleen gestart en wij zullen op zeer korte termijn met hem kennismaken en onze belangrijkste onderwerpen bespreken.  

Klik op deze link voor de volledige brief