Inspectie riolering Binnenpad

Inspectie riolering Binnenpad


De gemeente Steenwijkerland heeft ons laten weten dat er in april een rioolinspectie zal worden uitgevoerd aan een deel van het Binnenpad, zie de overzichtstekening.

Desbetreffende deel van de riolering wordt door de gemeente gereinigd en geïnspecteerd waarbij het uitgangspunt is om voor  1 mei de werkzaamheden af te ronden.

Naar aanleiding van de inspectie zal de toestand van de riolering worden beoordeeld. De riolering ligt nagenoeg volledig in particuliere percelen en iedereen wordt vooraf geïnformeerd dmv een bewonersbrief van de gemeente. De uitvoering en afstemming zal vanzelfsprekend in nauw overleg met de aanwonenden gerealiseerd worden.

De gemeente verwacht geen problemen en is altijd bereikbaar voor vragen, aldus de gemeente.