Eindadvies Nationaal Park Weerribben-Wieden als zelfstandige organisatie

Eindadvies Nationaal Park Weerribben-Wieden als zelfstandige organisatie


De afgelopen 2 jaar is er nagedacht over hoe het Nationaal Park Weerribben-Wieden verder kan gaan als een zelfstandige organisatie. Het eindadvies is klaar en wordt  op 11 april 2017 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Voordat het eindadvies wordt voorgelegd is er op woensdag 5 april een bijeenkomst met alle voorzitters van de plaatselijke belangen in de Weerribben-Wieden. Uiteraard is het Gieters Belang vertegenwoordigd.

Tijdens deze avond wordt het eindadvies gepresenteerd. Daarnaast zal er gepolst worden of er mogelijkheden zijn om personen toe te wijzen aan een eventueel op te richten bestuur.