Miljoenenkrediet voor fusieschool Giethoorn

Miljoenenkrediet voor fusieschool Giethoorn


GIETHOORN – De gemeenteraad van Steenwijkerland is dinsdagavond unaniem akkoord gegaan met een krediet van een kleine 4 miljoen euro voor de bouw van de fusieschool in Giethoorn.

Over de noodzaak van één nieuwe school in het midden van het waterdorp geen twijfel. De Noorderschool en Zuiderbasisschool van Stichting Op Kop zijn oud en aan vervanging toe. Beide openbare basisscholen gaan samen in een nieuw te bouwen school in de weilanden tussen Noord en Zuid. Deze locatie aan de provinciale Beulakerweg nabij huisnummer 127 is vooral het resultaat van een stevige lobby van het Oudercomité Giethoorn en Gieters Belang.

Onduidelijkheid
Houd de vaart er in, adviseert de gemeenteraad het college. Over de onderbouwing van het krediet is aanvankelijk nog wat onduidelijkheid. En is 1 miljoen euro extra voor de bouw van de nieuwe school nu echt nodig? Volgens de VVD niet, reden waarom Wim Stapel namens deze fractie met een amendement kwam om de 1 miljoen extra terug te brengen naar een ton.

Wim Stapel (VVD): ,,Niet dankzij, maar ondanks dit college kunnen wij nu toch gaan bouwen.” Wat Frits Hoekstra (PvdA) betreft, gaat de eerste paal zo snel mogelijk de grond in. Hij is voorstander van de zogenoemde ‘frisse school’ die in Giethoorn komt. Een dergelijke schoolgebouw kent een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid. Hoekstra in de richting van VVD’er Stapel: ,,Sturen we de school met dit amendement niet met een onmogelijke opdracht weg?” Stapel: ,,Als in de loop van het traject blijkt dat aanvullend krediet nodig is, dan zijn we ruimhartig.”

Schorsing
De uitleg van onderwijswethouder Dieke Frantzen over de benodigde miljoen euro extra sneed hout; na een schorsing trok de VVD het amendement bij gebrek aan een meerderheid in. En werd het voorstel unaniem aanvaard.

Het extra krediet is onder meer nodig voor de hogere bouwkosten per vierkante meter dan de landelijk gehanteerde normbedragen, die in de praktijk te laag blijken. Dit geldt eveneens voor het normbedrag om de school energieneutraal te bouwen. Bovendien zorgt de kapconstructie om de school in het landschap te laten passen voor extra kosten en vraagt de Gieterse veengrond om extra aandacht voor de fundering.