Toch leven voor lokale democratie in Giethoorn (achtergrond)

Toch leven voor lokale democratie in Giethoorn (achtergrond)


Giethoorn – Evert van Dijk heeft een groep mensen om zich heen verzameld, die nieuw leven wil blazen in de lokale democratie van Giethoorn. Samen willen zij de schouders onder het dorpsbelang zetten.

Door het vertrek van twee bestuurders is het huidige bestuur van 't Gieters Belang statutair te klein en zou de vereniging ontbonden moeten worden. De nieuwe groep voelt een sterke drang om zich voor het dorp in te zetten. ‘We gaan ons sterk maken voor dezelfde achterban, onze dorpsgenoten, maar wel vanuit een andere visie en missie', vertelt Van Dijk. ‘Terug naar de basis: luisteren naar de dorpsbewoners en een breed draagvlak realiseren.’

Groep mensen

Dat het Van Dijk, in Giethoorn vooral bekend als voorvechter namens het Oudercomité voor één gezamenlijke school, is gelukt om een groep enthousiaste mensen bij elkaar te brengen, komt niet helemaal uit de lucht vallen. Tijdens de laatste bijeenkomst van ’t Gieters Belang, waar het voortbestaan van de lokale democratie besproken werd, gaf hij al aan te willen proberen om meerdere dorpsgenoten zover te krijgen om gezamenlijk de schouders onder het plaatselijke belang te zetten.

Dat is hem gelukt. Hij heeft ruim twintig dorpsgenoten bereid gevonden deel te nemen in het plaatselijk belang. ‘We hopen dat de leden volgende week groen licht geven’, zegt Van Dijk. ‘Met een nieuw bestuur willen we bouwen aan de saamhorigheid in het dorp, onder dorpsbewoners en plaatselijke ondernemers, waarbij burgerparticipatie één van de speerpunten is. We zijn enthousiast en bruisen van de ideeën’, zegt hij. ‘Maar eerst gaan we ons oor te luister leggen in het dorp.’

Leden geven hun fiat

Leden van het huidige ’t Gieters Belang zijn deze week middels een brief uitgenodigd voor een bijzondere ledenvergadering op donderdag 24 november. Een breed bestuur wil dan het stokje overnemen. Hoewel de voortekenen zonder meer gunstig zijn, is de doorstart nog niet zeker. Het beslissende woord is aan de leden van ’t Gieters Belang. Zij moeten uiteindelijk hun fiat geven aan een nieuw bestuur.

Het nieuws komt ruim een maand na de laatste, speciaal belegde bijeenkomst van het ’t Gieters Belang. Tijdens die vergadering wilde het vierkoppige bestuur peilen hoe groot de animo was voor het plaatselijk belang. Het bestuur bemerkte dat de lokale bevolking niet veel belang hechtte aan ’t Gieters Belang. Bovendien gaven voorzitter Peter Boender en penningmeester Edwin van der Knoop aan af te zwaaien, waardoor het bestuur volgens de statuten te klein zou worden voor een levensvatbare toekomst. Na deze avond, waar inwoners de kans hadden van zich te laten horen, werd de conclusie getrokken dat ’t Gieters Belang niet meer te redden was.

Amper twee maanden later is de wereld een stuk rooskleuriger. Het nieuwe bestuur wil het plaatselijk belang van Giethoorn nieuw leven inblazen. De bijzondere ledenvergadering vindt donderdag 24 november plaats in het Kulturhus. Aanvang: 20.00 uur.