Nieuws

Laatste nieuws

Gieters Belang en Giethoorn Onderneemt roepen op tot stopzetting ontsluitingsweg. Eerst integraal plan voor de polder!
Spraakmakende WOB documenten Gieterse Polder openbaar
GEMEENTE TREKT EIGEN PLAN IN GIETERSE POLDER. IN STRIJD MET VASTGESTELDE TOEKOMSTVISIE
Uitstel beantwoording WOB verzoek
Nog geen antwoorden op WOB verzoek
Vervolg op brief en WOB verzoek: 'geen onomkeerbare besluiten'
Ernstige zorgen over proces inrichting Gieterse Polder
Giethoorn kiest OBS De Punter als naam fusieschool
‘T GIETERS BELANG VINDT SLUITING BIBLIOTHEEK GIETHOORN ONDENKBAAR
Gemeente stemt in met verzoek van 't Gieters Belang om integraal plan voor Gieterse Polder
ALV verplaatst naar najaar
Drie speciale leden in de selectiecommissie voor de naam van de nieuwe school
JONG EN OUD SAMEN KIEZEN NAAM VOOR NIEUWE SCHOOL GIETHOORN
Een terugblik op het corona jaar: het jaar van de toekomstvisie, vaarbeleid, parkeerpilots en meer
't Gieters Belang spreekt in tijdens Politieke Markt over het voorgenomen vaarbeleid
Voorstel vaarbeleid op aantal punten aangepast. Gieters Belang vraagt aandacht voor overgebleven knelpunten.
Einde aan fietsverbod Binnenpad
Concrete verbetervoorstellen in reactienota Gieters Belang over Vaarbeleid
GIETHOORN WIL SMALLERE VERHUURBOTEN, ONTHEFFING VOOR ALLE BEWONERS EN BETERE REGULERING VAN DRUKTE
Het nieuwe vaarbeleid raakt ons allemaal. Laat uw mening weten middels onze enquête
Gieters Belang vraagt gemeente dringend om uitstel beslissing vaarbeleid
Kom naar de informatieavonden over het nieuwe vaar- en verhuurbeleid
Toekomstvisie Giethoorn definitief vastgesteld door Gemeente Steenwijkerland
3 bestemmingen voor Koppengeld 2020
Brief aan gemeente over Corona maatregelen in Giethoorn
Enquête gemeente over verlichting Dorpsgracht
Brink 2.0: opknappen en verbeteren Brink Giethoorn Noord
Over uitstel ALV en inning contributie
Lieve mensen, help elkaar!
Update over impact corona crisis op de visie Giethoorn
Over robotmaaiers langs de Dorpsgracht, oproep aan de gemeente
Reactie op aanvraag omgevingsvergunning: houd rekening met de visie
De concept visie op Giethoorn ligt ter inzage!
Geen draagvlak voor windmolens in Polder Giethoorn
Giethoorn krijgt vanaf 2020 eigen officiële Dodenherdenking
12 extra AED's in Giethoorn
Bijeenkomst over de Jonenweg
't Gieters Belang helpt met interessepeiling Dodenherdenking
Weggebruikers oude Beulakerweg willen maatregelen om onveilige situatie te verbeteren
’t Gieters Belang vraagt meer aandacht voor de verontreiniging bij gaswinning De Klosse
Bijzonder vervolg op handhavingsverzoek 't Gieters Belang
Steun voor initiatief authentieke houten punters
Kies voor glasvezel in Giethoorn!
De fusieschool gaat door!
Daarom Meester Henkelplein
Herhaalde oproep om handhaving
Reactie van gemeente op onze brief: wij handhaven onverkort
Brief aan gemeente over handhaving vaarverordening
Pilot wijziging route Giethoorn Express (lijn 270)
Giethoorn eert Meester Henkel met Meester Henkelplein
Brief naar NAM
Mr. Fill 3 maanden op proef in Giethoorn
Buurtinitiatief Jonenweg
Algemene Ledenvergadering
Visieweek
‘Haagse dag’ in Giethoorn en omstreken
Denk mee over de toekomst van Giethoorn
Uitnodiging ALV: ook voor (nog) niet-leden
Provincie stemt in met bijdrage aan bidbook
Inventarisatie AED's in Giethoorn: oproep aan eigenaren
BELANGEN INWONERS OP DE KAART BIJ GEMEENTE STEENWIJKERLAND
Concrete toezeggingen Gemeente Steenwijkerland over betrokkenheid Giethoorn
Officiële reactie op de bestedingsrichting van de maatregelen uit het Bidboek ten behoeve van de Politieke Markt d.d. 05.02.2019
Aanvaarbeveiliging: update 3
Een enerverend maar succesvol 2018
Aanvaarbeveiliging: update 2
Veel vragen over nieuw vaarbeleid
'We willen nadrukkelijk een club zijn voor álle bewoners
Gieterse essen kampen met essentaksterfte
UITNODIGING: Maandag 17 december as.
Update aanvaarbeveiling
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan basisschool
Deal of geen deal. Wij gaan door!
Oproep aan alle (mede)brugeigenaren
In aanmerking komen voor aanvaarbeveiliging?
Gemeenteraad stemt in met budget voor aanvaarbeveiliging
Een weg door de polder tussen noord en zuid? En waar moet de school dan komen?
Veel reacties op enquête over mogelijkheden bij De Deukten
Gaswinning raakt Giethoorn niet!
't Gieters Belang vertegenwoordigd tijdens landelijke top over toerisme
Aankoop Deukten brengt realisatie Dorpsplan Giethoorn 2030 dichterbij
Excuses van de burgemeester?
Reactie op bidboek Land van Weerribben - Poort naar Overijssel
Antropologe doet onderzoek in Giethoorn voor Master studie
Goede opkomst bij ALV
Leden en niet-leden welkom bij ALV donderdag 28 juni
Veel reacties op enquête: varen en reclame houden gemoederen Giethoorn bezig
Gaat gaswinning ook Giethoorn in de toekomst treffen?
Laatste uitgifte kavels Giethoorn Noord
Kleine 2 ton om irritaties in Giethoorn het hoofd te bieden
Zienswijze namens ' t Gieters Belang op uitbereiding Hotel de Harmonie
Landelijke opschoondag
Grote opkomst tijdens inloopavond
Inloopbijeenkomst 22 februari as.
Gemeente Steenwijkerland gaat niet over 1 nacht ijs ….
In gesprek met de Gemeenteraad
Leefbaarheid van het dorp hoog in het vaandel
't Gieters Belang op de goede weg!
Uitnodiging ALV 2017
Een wens komt uit
Resultaat enquête schept duidelijkheid: inwoners willen graag regulering van het toerisme
Veel reacties op enquête 't Gieters Belang
De Telegraaf 8 juli 2017: Vredesduif in watergevecht
Inloopbijeenkomst beschoeiing Dorpsgracht 19 juli a.s.
't Gieters Belang peilt meningen. Wat wil Giethoorn?
Toerisme in Giethoorn houdt de gemoederen bezig
Ministerie: "Lelystad Airport groeit niet sneller dan gepland"
Toerisme Giethoorn moet weer in balans
VVD wil in gesprek met Gietersen over balans tussen economisch belang en leefbaarheid
Gemeente stelt een omgevingsregisseur aan voor Giethoorn
’t Gieters Belang maakt gebruik van spreekrecht op reactienota omgevingsvisie 2030
't Gieters Belang stuurt brandbrief naar gemeente Steenwijkerland
Spookhuizen en vaarverordening centraal tijdens kennismaking met wethouder Wim Brus
WhatsApp Buurt Preventie uitgerold in Giethoorn
WABP GIETHOORN DEZE WEEK ACTIEF !
Joop Bezembinder; sportheld in Giethoorn!
Al ruim 100 aanmeldingen voor deelname WABP
Succes voor nieuw Gieters Belang: Omgevingsregisseur Giethoorn 1 mei van start!
Inspectie riolering Binnenpad
Giethoorn krijgt eigen omgevingsregisseur!
Rijk start direct met herindeling luchtruim; vluchten boven Oost-Nederland mogelijk hoger
Eindadvies Nationaal Park Weerribben-Wieden als zelfstandige organisatie
Informatieavond luchtruim boven Overijssel
Miljoenenkrediet voor fusieschool Giethoorn
Nog nooit was de lucht zoveel besproken (achtergrond)
Nieuw bestuur Gieters Belang
Toch leven voor lokale democratie in Giethoorn (achtergrond)
Vertraging Loswal
Realisering fusieschool Giethoorn is stap verder