Nieuws

Laatste nieuws

Brief naar NAM

Vorig jaar heeft 't Gieters Belang bezwaar ingediend tegen het besluit inhoudende de wijziging van het Winningsplan De Wijk- Wanneperveen. Hierbij werd specifieke aandacht gevraagd voor de oude gasput aan de Gasthuisdijk, gelegen pal naast het Nationaal Park Weerribben-De Wieden. Ondanks dat het bezwaar ongegrond is verklaard heeft minister Wiebes besloten dat de verontreinigde bodem aan de Gasthuisdijk schoongemaakt moet worden en de locatie definitief ontmanteld zal worden. Omdat hier tot op heden geen enkele actie op wordt ondernomen heeft 't Gieters Belang een brief gestuurd naar de NAM.


De komende 3 maanden staan op de parkeerplaats in de ds. J.J. Ketstraat in Giethoorn twee zelfpersende afvalbakken. Mr. Fill, zoals de afvalbakken genoemd worden, werkt op zonne-energie en kan tot vijf keer meer afval opvangen dan een gewone afvalbak. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Op plekken waar de afvalbak altijd snel vol zit, zou dit wel eens een mooie oplossing kunnen zijn. De komende 3 maanden gaan we deze nieuwe techniek uitproberen.’ De proef is een initiatief van de werkgroep Openbare Ruimte, onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak in Giethoorn waarin Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente samenwerken.


Buurtinitiatief Jonenweg

Het is alweer een tijdje geleden dat een aantal buurtbewoners van de Jonenweg een plan hebben gemaakt om hun buurt ter hoogte van de Vosjacht te verbeteren. Zij zijn in gesprek gegaan met de wijk-ambtenaar Kor van der Velde en hebben gesproken over een herinrichting van het groen, het parkeren van auto’s met trailers (die gebruik maken van de botenhelling) die tot overlast leiden en voor onveilige situaties zorgen en de doorgaande route naar de camperplaats en Bodelaeke.


Algemene Ledenvergadering

Op donderdag 21 maart vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 't Gieters Belang plaats in 't Kulturhus.


Visieweek

In de week van 8 april zijn er vijf ontwerpsessies georganiseerd door de Gemeente, ’t Gieters Belang en GO. Bijeenkomsten van vier uur waar door een mix van bewoners en ondernemers werd gesproken onder leiding o.a. stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten over de diverse ‘gezichten’ die Giethoorn kent.
laatste nieuws