Nieuws

Laatste nieuws

't Gieters Belang is zeer kritisch op de inhoud en het proces van het onlangs door de gemeente gepresenteerde bidboek. Wij hebben dit onder andere middels een officiële brief aan B&W (cc naar alle raadsleden) kenbaar gemaakt en hopen op een hervatting van de voorheen goede samenwerking.


Melissa Habets, 2e jaars studente Antropologie aan de KU in Leuven heeft Giethoorn gekozen voor haar onderzoek naar massatoerisme. Het gaat uiteraard om onafhankelijk onderzoek, maar wij voelen ons wel betrokken bij het onderwerp en helpen Melissa graag door haar te introduceren.


Goede opkomst bij ALV

Ondanks de warme zomeravond, de tweede avond van 'Storm over de Beulacke' en het WK voetbal, mochten wij ruim 30 betrokken bewoners verwelkomen in 't Kulturhus voor de Algemene Leden Vergadering 2018.


Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. de successen van de samenwerking met Gemeente Steenwijkerland en GO (Giethoorn Onderneemt), de welstandsnota en gaswinning. Omdat we zoveel mogelijk inwoners van Giethoorn willen bereiken, is de vergadering ná de pauze ook toegankelijk voor niet-leden.


De enquête over varen in Giethoorn, verspreid door ’t Gieters Belang, heeft zeer veel reacties opgeleverd: bijna 300. De drukte in de grachten en de gevolgen houden de inwoners van Giethoorn duidelijk bezig. Mede dankzij een oproep van GO aan haar leden om ook hun stem te laten horen ligt het aantal reacties bijna de helft hoger dan bij de eerste enquête.