Nieuws

Laatste nieuws

Nu een deel van de gemeente met reces is, is in Giethoorn de zomerdrukte weer losgebarsten. Dit jaar merken we meer dan ooit onrust over bijvoorbeeld parkeren en natuurlijk over het varen. Niet alleen bij bewoners, maar bijvoorbeeld ook bij ondernemers die onder andere klagen over oneerlijke concurrentie. De gezamenlijke werkgroep Varen (met daarin de gemeente, 't Gieters Belang en GO) heeft besloten dat er dit seizoen eindelijk echt gehandhaafd moet worden.


In de gezamenlijke werkgroep verkeer & veiligheid - met daarin vertegenwoordigingen van de gemeente Steenwijkerland, 't Gieters Belang en GO - is dit jaar veelvuldig gesproken over de verkeersveiligheid op de (oude) Beulakerweg. De combinatie van schoolgaande kinderen en de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer wordt als onveilig ervaren. In deze overleggen is gesproken over een pilot om de Giethoorn Express via de provinciale weg te laten rijden.


Op vrijdag 23 augustus a.s. onthult wethouder Marcel Scheringa het bordje van het officiële Meester Henkelplein.


Brief naar NAM

Vorig jaar heeft 't Gieters Belang bezwaar ingediend tegen het besluit inhoudende de wijziging van het Winningsplan De Wijk- Wanneperveen. Hierbij werd specifieke aandacht gevraagd voor de oude gasput aan de Gasthuisdijk, gelegen pal naast het Nationaal Park Weerribben-De Wieden. Ondanks dat het bezwaar ongegrond is verklaard heeft minister Wiebes besloten dat de verontreinigde bodem aan de Gasthuisdijk schoongemaakt moet worden en de locatie definitief ontmanteld zal worden. Omdat hier tot op heden geen enkele actie op wordt ondernomen heeft 't Gieters Belang een brief gestuurd naar de NAM.


De komende 3 maanden staan op de parkeerplaats in de ds. J.J. Ketstraat in Giethoorn twee zelfpersende afvalbakken. Mr. Fill, zoals de afvalbakken genoemd worden, werkt op zonne-energie en kan tot vijf keer meer afval opvangen dan een gewone afvalbak. Wethouder Marcel Scheringa: ‘Op plekken waar de afvalbak altijd snel vol zit, zou dit wel eens een mooie oplossing kunnen zijn. De komende 3 maanden gaan we deze nieuwe techniek uitproberen.’ De proef is een initiatief van de werkgroep Openbare Ruimte, onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak in Giethoorn waarin Gieters Belang, Giethoorn Onderneemt en de gemeente samenwerken.