Nieuws

Laatste nieuws

De aankoop door de gemeente van de boerderij aan de Deukten biedt vele mogelijkheden en kan de realisatie van Dorpsplan 20130 dichterbij brengen. Het gaat immers om de verbindende grond tussen Noord en Zuid.


Excuses van de burgemeester?

Amsterdam en Giethoorn hebben een belangrijke overeenkomst: 'Hoe vind je een balans tussen leefbaarheid en het groeiende toerisme. Dat is onze uitdaging', aldus burgemeester Bats van Steenwijkerland.


't Gieters Belang is zeer kritisch op de inhoud en het proces van het onlangs door de gemeente gepresenteerde bidboek. Wij hebben dit onder andere middels een officiële brief aan B&W (cc naar alle raadsleden) kenbaar gemaakt en hopen op een hervatting van de voorheen goede samenwerking.


Melissa Habets, 2e jaars studente Antropologie aan de KU in Leuven heeft Giethoorn gekozen voor haar onderzoek naar massatoerisme. Het gaat uiteraard om onafhankelijk onderzoek, maar wij voelen ons wel betrokken bij het onderwerp en helpen Melissa graag door haar te introduceren.


Goede opkomst bij ALV

Ondanks de warme zomeravond, de tweede avond van 'Storm over de Beulacke' en het WK voetbal, mochten wij ruim 30 betrokken bewoners verwelkomen in 't Kulturhus voor de Algemene Leden Vergadering 2018.