Nieuws

Laatste nieuws

UITNODIGING: Maandag 17 december as.

Het bootverhuur- en vaarbeleid is een belangrijk onderwerp binnen de Gebiedsaanpak Giethoorn. Samen met de inwoners en ondernemers in Giethoorn wil de gemeente hier in 2019 verder vorm aan geven. Daarvoor heeft het college van B&W een Notitie Denklijnen bootverhuur- en vaarbeleid Giethoorn opgesteld. In deze notitie staat beschreven welke stappen we in 2019 willen zetten om dit beleid te ontwikkelen.


Update aanvaarbeveiling

We hebben van bijna alle brugeigenaren inmiddels een reactie ontvangen over de aanvaarbeveiliging. Vrijwel iedereen wil graag van het aanbod gebruik maken. Inmiddels is ter hoogte van Binnenpad 145 een eerste test aanvaarbeveiliging aangebracht. Op basis hiervan worden eventuele optimalisaties doorgevoerd.


’t Gieters Belang heeft half november haar zienswijze gestuurd naar de gemeente n.a.v. het ontwerpbestemmingsplan voor de basisschool die sinds 3 oktober ter inzage ligt. In haar zienswijze vraagt ’t Gieters Belang aandacht voor een tweetal zaken.


Deal of geen deal. Wij gaan door!

De regiodeal, het bidbook of hoe het ook werd genoemd; iedereen had er zijn mond van vol. € 27 miljoen, daar ging het om, maar het geld komt er niet.


Oproep aan alle (mede)brugeigenaren

De gemeente wil binnenkort starten met het aanbrengen van aanvaarbeveiliging aan de particuliere bruggen in de Dorpsgracht.
laatste nieuws