Nieuws

Laatste nieuws

't Gieters Belang op de goede weg!

Afgelopen donderdag, 19 oktober, heeft in ´t Kulturhus in Giethoorn de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) van ´t Gieters Belang plaatsgevonden. De opkomst was verrassend hoog, bijna 60 aanwezigen! Tijdens de ALV heeft het 10-koppige bestuur van de vereniging verantwoording afgelegd voor het gevoerde beleid sinds 14 november 2016. Toen werd het stokje overgenomen van het vorige bestuur.


Uitnodiging ALV 2017


Een wens komt uit

“Giethoorn heeft de omvang van een klein dorp, maar de dossierkast van een stad. Om de talloze zaken in het dorp de baas te kunnen, is samenwerken het toverwoord.”, zo begint het artikel op de website van de Steenwijkercourant zaterdag 7 oktober jl.


Resultaat enquête schept duidelijkheid: inwoners willen graag regulering van het toerisme

Er is massaal gereageerd op de onlangs verstuurde enquête van 't Gieters Belang. Wat blijkt: een overgrote meerderheid van 72% wil graag regulering van het groeiende toerisme om problemen in de toekomst te voorkomen. Dat betekent niet dat al deze mensen tégen toerisme zijn. Dat is ’t Gieters Belang ook niet. Het gaat erom dat we regulering willen om mogelijke toekomstige problemen voor te zijn en veiligheid in het dorp te waarborgen. Deze mening wordt breed gedragen door de inwoners van Giethoorn!


Veel reacties op enquête 't Gieters Belang

Belangrijkste agendapunt tijdens algemene ledenvergadering op 19 oktober Binnenkort zullen we de resultaten bekend maken van de onlangs gehouden eerste enquête van ’t Gieters Belang. We kunnen al wel melden dat we zeer veel reacties hebben mogen ontvangen! Een ongelooflijk hoge respons, wat aantoont dat de onderwerpen zeker leven in Giethoorn. Voorafgaand aan de enquête hebben we enkele weken eerder alle inwoners opgeroepen zich aan te melden om onder andere middels onze enquêtes mee te kunnen praten over heden en toekomst van Giethoorn.
laatste nieuws