Binnen-, Noorder-, en Zuiderpad

Binnen-, Noorder-, en Zuiderpad

Het is al jarenlang een grote ergernis. Het Binnenpad ligt er niet bij zoals het hoort. Het is een lappendeken en het onderhoud kenmerkt zich vooral door “pappen en nathouden”.

Dit levert onveilige situaties op, terwijl het Binnenpad waarschijnlijk het meest drukke pad van de gehele gemeente en omstreken is. Niet bepaald een visitekaartje voor ons mooie dorp.

Begin februari was er een bijeenkomst van de gemeente Steenwijkerland met de voorzitters van plaatselijke bewonersverenigingen. Evert van Dijk, de voorzitter van Gieters Belang, heeft tijdens deze voorzittersbijeenkomst een vraag gesteld over dit onderhoud. Hierop heeft de contactwethouder voor Giethoorn, de heer Jacques Wagteveld, geantwoord dat het gehele Binnenpad binnen 3 jaar volledig nieuw is aangelegd.

Wij zijn er als Gieters Belang erg blij mee dat het pad langs de dorpsgracht er binnenkort weer pico bello bij komt te liggen. Daarom hebben wij een bedankbrief gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders.

Uiteraard zijn er meer paden in Giethoorn die onderhoud nodig hebben. Ook daarvoor zullen wij aandacht vragen bij de gemeente.

binnenpadvergadering2017 

 

 

Zo ligt het pad er nu bij: