loswal

loswal

De kwestie rondom de Loswal aan de Kerkweg speelt al lang voor het aantreden van het nieuwe bestuur van Gieters Belang op 24 november 2016. Eén van onze uitgangspunten is om op een onafhankelijke wijze de belangen van Giethoorn te behartigen. Daar waar bewoners, ondernemers en/of overheidsinstanties tegenstrijdige belangen hebben, kiezen wij voor een neutrale en bemiddelende rol en kijken vooral naar het gezamenlijke belang.

Al diverse keren is door een gerechtelijke instantie een oordeel gevormd over de situatie aan de Kerkweg. De laatste uitspraak, gedaan door de afdeling rechtspraak van de Raad van State op 9 december 2016, heeft de nodige duidelijkheid gegeven. Niet zozeer de (verkeers)veiligheid en mate (geluids)overlast zijn volgens de Raad van State in het geding. Maar vooral de onzorgvuldigheid die het College van B&W heeft betracht in het proces van vergunning verlenen: er is onvoldoende onderzoek gedaan naar alternatieve locaties.

Wij vertrouwen erop dat de gemeente Steenwijkerland een constructieve oplossing zal vinden die voldoet aan de wensen van zowel bewoners als ondernemers. Gieters Belang is geen partij in deze kwestie, maar zal niet nalaten de Gemeente eraan te herinneren om de situatie snel en adequaat op te lossen. Giethoorn kan immers niet zonder goed bereikbare loswal!

Loswal