Fusieschool

Fusieschool

Na een lang en intensief traject van minstens 7 jaar, met daarin de nodige moeilijke momenten, is uiteindelijk de weg ingezet om te komen tot de realisatie van de wens van het gehele dorp: een nieuwe basisschool voor alle kinderen op een centrale plek in het dorp.

Dinsdag 1 december 2015 bleek een historische dag voor Giethoorn. 's Middags om half vier konden betrokken wethouders aan vertegenwoordigers van 't Gieters Belang en het Oudercomité Giethoorn meedelen dat het College van B&W voornemens is een plan te gaan ontwikkelen voor een fusie basisschool aan de Beulakerweg naast nummer 127.

fusieschoolsupport

Giethoorn heeft als klein dorp laten zien waar het groot in is: saamhorigheid, eensgezindheid, doorzettingsvermogen en daadkracht. Niks geen noord of zuid! We zijn één dorp, en daar mogen we trots op zijn. Samen staan we sterk! Hierin is de samenwerking tussen ’t Gieters Belang, het Oudercomité Giethoorn, tezamen met het gehele dorp, de sleutel tot succes geweest.

Een van de laatste hobbels is 28 februari 2017 overwonnen. De gemeenteraad van Steenwijkerland is deze dag unaniem akkoord gegaan met een extra krediet van 1 miljoen euro voor de bouw van de fusieschool in Giethoorn. Fantastisch nieuws waarmee de eerste paal van de ‘frisse’ fusieschool snel de grond in kan.

fusieschoollocatie

We blijven het proces nauwlettend volgen en gaan het dorp zo goed als mogelijk betrekken bij de realisatie van de school. Wij streven naar een nauwe samenwerking om het schoolgebouw te realiseren voor en door het dorp!

De eerste plannen voor de nieuwe school hebben inmiddels ter inzage gelegen. Wij hebben hierop de volgende reactie geschreven:
Inspraakreactie BP Basisschool d.d. 23 jan 2017