Bewegwijzering, verlichting & zwerfvuil

Bewegwijzering, verlichting & zwerfvuil

Bewegwijzering

In ons langgerekte dorp waar je wel overal met de boot kan komen, maar lopend of met de auto heel wat moeilijker, raken toeristen vaak de weg kwijt. De bewegwijzering zou daarom beter moeten, zodat het heen en weer gerij en geloop van de toeristen minder wordt. Minder ergernis voor de toeristen en minder overlast voor de bewoners. Dit is een moeilijk aan te pakken probleem omdat vele partijen betrokken zijn bij de wegwijzers: de Gemeente, de provincie, de ANWB, de VVV en de busbedrijven. We proberen samen met de gemeente of we dit in beweging kunnen krijgen.

project bewegwijzering

Verlichting

Veel toeristen kwamen vroeger alleen maar in de zomer en dan is het lang licht. Nu komen ze het hele jaar door; ook als het donker is. De openbare verlichting moet dus beter, zodat men de weg kan vinden en goed ziet waar men loopt. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor toeristen, maar ook voor bewoners. Op diverse plaatsen vormt gebrekkige verlichting een veiligheidsrisico, voor iedereen.

Verlichting kan ook zorgen voor meer sfeer. De lantaarnpalen langs het pad laten zich niet bepaald kenmerken als sfeerverlichting. Ze zijn functioneel, maar brengen geen extra sfeer met zich mee. Met betere/andere verlichting kunnen we wellicht bepaalde markante plekken en panden langs het pad in de spotlights zetten.

Wij willen kijken hoe de verlichting in Giethoorn verbeterd kan worden. Ideeën zijn van harte welkom. Ook foto’s van plekken waar het aan verlichting ontbreekt of van sfeervolle lantaarnpalen die passen bij het karakter van ons dorp ontvangen wij graag.

Zwerfvuil

Toeristen produceren een hoop afval. De meesten doen dat netjes in de afvalbakken. Op drukke dagen zitten deze echter al snel vol. Helaas laten veel toeristen hun rommel ook vaak gewoon rond slingeren. Dit leidt vooral langs het pad, bij de parkeerplaatsen en langs de waterkanten tot veel zwerfvuil. De gemeente doet haar best om vervuiling tegen te gaan. Er staan 55 afvalbakken in ons dorp en deze worden dagelijks geleegd waarbij ook de rommel rond de bakken wordt opgeruimd. We zijn in overleg met de gemeente om op enkele plaatsen extra afvalbakken te plaatsen. Ook KopTop, de organisatie van de horeca ondernemers, is druk met dit onderwerp bezig. Zij verspreiden stickers die bewoners op hun postbussen en dergelijke kunnen plakken om aan te geven dat het geen afvalbakken zijn.